top of page
Woman on Her Phone
Cleverguard pictures.png

Energie-intelligentie om ouderen thuis te beschermen

Met ingebouwde, op machine learning gebaseerde data-analyse biedt CLEVERGUARD bescherming tegen kritieke situaties, vroegtijdige preventie van opkomende risico's en kan het informatie verstrekken over de (gezondheids)status van de bewoners. 

Our Services

CleverGuard

de veiligheid van alleenwonende ouderen vergroten dankzij patroonherkenning bij het gebruik van elektrische apparaten.

Onafhankelijkheid

Ouderen in staat stellen om langer, gezonder en zelfstandiger thuis te leven, dat is de wens van veel senioren, hun familieleden en zorgprofessionals.

Privacy

Om dit te garanderen, heeft de markt behoefte aan niet-invasieve, niet-stigmatiserende oplossingen die de privacy van alleenstaande babyboomers die zorg nodig hebben respecteren, terwijl ze kosteneffectief en onderhoudsarm zijn.

Waardigheid

Huidige oplossingen zoals thuisbewakingscamera- systemen of omgevingssensorsyste- men roepen zorgen en uitdrukkingen op als: "Ik wil Big Brother niet in mijn eigen huis" en schaden de waardigheid van ouderen.

Verbinding

Familieleden missen oplossingen die de privacy van hun dierbaren respecteren, maar ook veranderingen in activiteit bijhouden en hen kunnen informeren met een eenvoudig maar efficiënt waarschuwingssysteem.

Preventie

Gezondheidswerkers hebben relevante gegevens nodig om ziekten vroegtijdig op te sporen en diagnoses te stellen, maar ook om hun werkdruk te verminderen.

Thuis

Zo kan de groeiende trend van thuisblijvende ouderen worden ondersteund.

Doelen

Het CleverGuard-systeem is een nieuwe smart-home-monitoringoplossing voor senioren en hun verzorgers. Door het elektrische energieverbruik van het huishouden te meten en te analyseren, worden de activiteiten van het dagelijks leven van de bewoners afgeleid, met behulp van een eenvoudig achteraf aan te passen goedkope slimme meter. Afwijkingen op korte en lange termijn van de dagelijkse/wekelijkse routine worden gedetecteerd. Afhankelijk van de urgentie wordt op een gebruiksvriendelijke en veilige manier een melding of waarschuwing aan familieleden en/of mantelzorgers gegeven. Door het niet-zichtbare karakter is de oplossing niet-stigmatiserend en bevordert de veiligheid en gemoedsrust voor alle belanghebbenden.

Projectoverzicht

Tijdens alle projectfasen wordt actief de betrokkenheid van de eindgebruikers gezocht en hun feedback wordt gebruikt voor het ontwerp en de implementatie van CleverGuard. Het gebruikte proces volgt een methodologie, waarbij alleen thuiswonende senioren en hun informele en formele verzorgers betrokken zijn. Er zijn drie iteraties gepland om het uiteindelijke systeem aan te scherpen:

Gebruikersbetrok-kenheid

  1. Acceptatietesten van interface-mockups en de reeds beschikbare zakenpartnercompo-nenten

  2. 1e veldproef met een MVP;

  3. 2e veldproef met het uiteindelijke beoogde product.

Slimme ADL

Door slimme ADL-detectie en classificatie toe te voegen – dmv van zelflerende big data-algoritmen – kunnen  patroon en patroonverschuiving van het gebruikersgedrag opgemerkt worden. De herkenning van de activiteitstatus wordt gevisualiseerd in een beveiligd dashboard voor formele en informele mantelzorgers. Bovendien kunnen waarschuwingsmeldingen worden gepusht in potentieel kritieke situaties.

CLEMAP

CleverGuard begint met de in de handel verkrijgbare slimme meter CLEMAP One en de bijbehorende IOT-cloudinfrastructuur, waardoor geavanceerde NILM-detectie en monitoring van afwijkingen mogelijk is.

Verwachte resultaten en impact

CleverGuard ondersteunt de alomtegenwoordige wens van de meeste ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk te leven. Het richt zich op deze wens door middel van drie hoofdaspecten: veiligheid , preventie, en data.

Het zorgt voor:

Continue bewaking 

van apparaatgebruik en aanverwante activiteiten van bewoners, gebruik van elektrische energieverbruik onderhoudsarme slimme meter in combinatie met geavanceerde data-analyse;

van apparaatgebruik, activiteitspatronen en hun variaties.

en vroegtijdige preventie van mogelijke toekomstige risico's;

Melding van abnormale situaties
Informatie over activiteitsstatus
bottom of page